021 66 17 60 17 0935 55 83 354

مکالمه عربی مقدماتی

مکالمه عربی مقدماتی مکالمه فصیح در مقطع مقدماتی (تمهیدیة) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) [...]

ادامه مطلب

مکالمه عربی میانی

مکالمه عربی میانی مکالمه فصیح در مقطع میانی (متوسطه) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. [...]

ادامه مطلب

مکالمه عربی پیشرفته

مکالمه عربی پیشرفته مکالمه فصیح در مقطع پیشرفته (عالیة) شامل یک دوره 5 ترمی بوده و [...]

ادامه مطلب

مکالمه آزاد

مکالمه آزاد دوره حوار مفتوح لهجه فصیح ( مکالمه آزاد) در 4 ترم در معهد [...]

ادامه مطلب

مکالمه فصیح

مکالمه فصیح دوره مكالمه فصيح در سه مرحله در معهد الضّاد برگزار مي شود: مقدماتی، [...]

ادامه مطلب