بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

محتوای قواعد
فاقد تصویر شاخص

صرف کاربردی

اطلاعات دوره منبع: قواعد الضاد (جلد اول) طول دوره: 8 ترم هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی پیش نیاز: ندارد صرف کاربردی دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب قواعد ...
فاقد تصویر شاخص

قواعد تخصصی

اطلاعات دوره منبع: کتاب مبادئ العربیة (جلد 4) طول دوره: 16 ترم هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی پیش نیاز: صرف کاربردی (8 ترم) + نحو کاربردی (8 ترم)   قواعد تخصصی دوره قواعد تخصصی 16 ...
فاقد تصویر شاخص

نحو کاربردی

اطلاعات دوره منبع: قواعد الضاد (جلد دوم) طول دوره: ۸ ترم هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی پیش نیاز: دوره‎ی صرف کاربردی   نحو کاربردی دوره نحو کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد ...