021 66 17 60 17 0935 55 83 354

حضور در نمایشگاه کتاب ۱۳۹۸

حضور در نمایشگاه کتاب ۱۳۹۸

حضور معهدالضاد در سى و دومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران سال ۱۳۹۷۸ در محل مصلی امام خمینی (ره)

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"