لیست کلاس های آموزشگاه

عنوانتاریخ شروعنوع کلاس / سطحروزهای برگزاریساعت برگزاریثبت نام
مکالمه عربی۱۳۹۸/۱۱/۱۲مقدماتی بانوانشنبه و چهارشنبه۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰افزودن به سبد
مکالمه عربی۱۳۹۸/۱۱/۱۲مقدماتی بانوانیک شنبه و سه شنبه۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰افزودن به سبد
مکالمه عربی۱۳۹۸/۱۱/۱۲مقدماتی بانواندو شنبه و چهار شنبه۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰افزودن به سبد
مکالمه عربی۱۳۹۸/۱۱/۱۲مقدماتی بانوانپنج شنبه۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰افزودن به سبد
کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.