ثبت نام در دوره های آموزشی

لطفاً نام و نام خانوادگی خود را به فارسی بنویسید
لطفاً طبق الگوی مشخص شده شماره تماس خود را جهت برقراری ارتباط با شما ثبت کنید
این بخش صرفاً جهت مشخص نمودن دپارتمان آموزش خود می باشد
کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.