021 66 17 60 17 0935 55 83 354

بسته میانی لغة الضاد

by مهدی اصغری,

بسته میانی معهدالضاد

درباره کتاب : (آبی)

لغة الضاد المرحلة المتوسطة ۱

 

دانلود بخشی از کتاب

 

درباره نویسنده :

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

 

درباره کتاب : (سبز)

لغة الضاد المرحلة المتوسطة ۲

 

دانلود بخشی از کتاب

 

درباره نویسنده :

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"