021 8844 9984 0935 5583 354

مرحله پیشرفته شامل: یک جلد کتاب بنفش به همراه فایل صوتی

by مهدی اصغری,

درباره کتاب:

لغة الضاد المرحلة العالیة

درباره نویسنده:

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

پیش نمایش:

دانلود بخشی از کتاب