021 8844 9984 0935 5583 354

مرحله مقدماتی شامل: کتاب های قرمز و زرد به همراه فایل های صوتی و نرم افزار

by مهدی اصغری,

درباره کتاب:

لغة الضاد المرحلة التمهیدیة ۱

درباره نویسنده:

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

پیش نمایش:

دانلود بخشی از کتاب

 

 

درباره کتاب:

لغة الضاد المرحلة التمهیدیة ۲

درباره نویسنده:

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

پیش نمایش:

دانلود بخشی از کتاب