021 8844 9984 0935 5583 354

بسته قواعد شامل: کتابهای صرف و نحو به همراه فایل های صوتی

by مهدی اصغری,

درباره کتاب:

صرف و نحو، متن خوانی و ترجمه آموزش قواعد عربى با رويكردى كاملا كاربردى:صرف

درباره نویسنده:

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

پیش نمایش:

دانلود بخشی از کتاب

 

 

 

درباره کتاب:

صرف و نحو، متن خوانی و ترجمه آموزش قواعد عربى با رويكردى كاملا كاربردى: نحو

درباره نویسنده:

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

پیش نمایش:

دانلود بخشی از کتاب