021 8844 9984 0935 5583 354

کنکور

دوره‎های کنکور در معهد الضاد شامل کلاس و آزمون برای کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد می‎باشد.

کارشناسی

کلاس ها که با برنامه‎ای راهبردی و از پیش تعیین شده پیش می‎رود، شامل ۸ ترم آموزشی، تمرین و تست‎های سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی برای داوطلبان رشته‎های علوم انسانی، و ۴ ترم آموزشی، تمرین و تست‎های سال اول تا سوم دبیرستان برای داوطلبان سایر رشته‎ها می‎باشد.

کلاس‎های فوق، طی ۶ ماه یعنی از ابتدای مهر ماه تا پایان اسفند ماه، هفته‎ای ۲ جلسه برای داوطلبان در رشته‎های علوم انسانی و هفته‎ای ۱ جلسه برای داوطلبان سایر رشته‎ها برگزار می‎شود.

آزمون‎ها شامل آزمون سنجش و جامع می‎باشد. آزمون‎های سنجش در پایان هر ماه برگزار می‎شود و شروع آن پایان آبان ماه است و آخرین آزمون در پایان بهمن برگزار می‎شود.

 

کارشناسی ارشد

کلاس‎ها شامل ۸ ترم آموزشی، تمرین و تست‎های صرف و ۴ ترم آموزشی، تمرین و تست‎های نحو می‎باشد. این کلاس‎ها طی ۶ ماه طراحی شده‎ است که ۳ ماه مهر، آبان و آذر به صرف و ۳ ماه دی، بهمت و اسفند به تحو اختصاص یافته است.

آزمون‎ها شامل یک آزمون تخصصی صرف در پایان آذر ماه، یک آزمون تخصصی نحو در پایان اسفند ماه و یک آزمون جامع در ۲۰ فروردین ماه می‎باشد.

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل ۹ نفر
  • طول دوره
  • هزینه دوره

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.