021 8844 9984 0935 5583 354

دیدار مدیر و مسئولان مرکز زبان حوزه های علمیه سراسر کشور از معهدالضّاد (مَتاع)

عصر سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۶ حجت الإسلام سید علیرضا حسینی عارف مدیر مرکز زبان حوزه های علمیه سراسر کشور به همراه آقایان محمدتقی رحیمی، دکتر محمد سعدی و محسن کیا دربند سری از مسئولان این مرکز با مسئول آموزشی معهدالضّاد استاد مهدی اصغری دیدار کردند و ضمن آشنایی با فعالیت های یکدیگر، در خصوص راه های همکاری فیما بین به گفت و گو نشستند.