021 8844 9984 0935 5583 354

مکالمه مقدماتی

مکالمه عربی مقدماتی مکالمه فصیح در مقطع مقدماتی (تمهیدیة) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) [...]

Read More

مکالمه میانی

مکالمه عربی میانی مکالمه فصیح در مقطع میانی (متوسطه) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. [...]

Read More

مکالمه پیشرفته

مکالمه عربی پیشرفته مکالمه فصیح در مقطع پیشرفته (عالیة) شامل یک دوره 5 ترمی بوده و [...]

Read More

صرف کاربردی

صرف کاربردی دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب [...]

Read More

نحو کاربردی

نحو کاربردی دوره نحو کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد دوم کتاب [...]

Read More

قواعد تخصصی

قواعد تخصصی دوره قواعد تخصصی 16 ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد چهارم [...]

Read More

ترجمه عمومی

ترجمه عمومی ترجمه عمومی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب درآمدی بر مبانی [...]

Read More

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی ترجمه تخصصی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب لغة الأعلام [...]

Read More

لهجه عراقی

لهجه عراقی لهجه عراقی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

Read More

لهجه لبنانی

لهجه لبنانی لهجه لبنانی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

Read More

لهجه مصری

لهجه مصری لهجه مصری در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

Read More

مکالمه آزاد

معرفی دوره دوره حوار مفتوح لهجه فصیح ( مکالمه آزاد) در 4 ترم در معهد [...]

Read More

کنکور

دوره‎های کنکور در معهد الضاد شامل کلاس و آزمون برای کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد [...]

Read More

مکالمه فصیح

معرفی دوره دوره مكالمه فصيح در سه مرحله در معهد الضّاد برگزار مي شود: مقدماتی، [...]

Read More