021 8844 9984 0935 5583 354

در تماس باشید با معهد الضاد

همیشه منتظر شنیدن صدای شما هستیم.

تلفن

۰۲۱-۸۸۴۴۹۹۸۴
۰۲۱-۶۶۱۷۶۰۱۷
۰۹۳۵-۵۵۸۳۳۵۴

پست الکترونیک

info@zaadnet.ir

نشانی

تهران – خیابان انقلاب اسلامی
ابتدای خیابان فلسطین جنوبی
پلاک۲۸۶ – طبقه ۱