021 8844 9984 0935 5583 354

مرکز توسعه آموزش زبان عربی

 

معهد الضّاد

معهدالضّاد(مَتاع) نخستين و تنها مركز اختصاصى نشر و آموزش زبان عربى كاربردى در شاخه هاى مكالمه (فصيح و گويش ها)، قواعد و ترجمه از مقدماتی تا پيشرفته است. معهدالضاد اهميت روزافزون نقش این زبان در دنیای امروز را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و ژئوپولوتیک به خوبی درک کرده است و تلاش دارد به بخشی از نیاز فزاینده‎ی جامعه‎ی ایرانی به این زبان پاسخ دهد. از این رو با هدف کاربردی و امروزی کردن این زبان در موقعیت‎های گوناگون زندگی همچون عبادت، آموزش، تحقیق، ترجمه، تجارت، گردشگری، هتلداری و … به آموزش یادگیرندگان این زبان همت گمارده است.

بیش از ۱۰ ویدئوی آموزشی

بهترین ویدئو های آموزشی برای یادگیری عربی

بیش از ۱۵ دوره متنوع

بیش از ۱۵ دوره متنوع در سطوح مختلف برای یادگیری عربی

بیش از ۱۰ کتاب آموزشی

کتاب های مناسب برای یادگیری هرچه بهتر عربی

همه آنچیزی که برای یادگیری عربی نیاز دارید

کتاب، ویدئو های آموزشی و اساتید مجرب برای یادگیری بهتر زبان عربی

دوره ها

برای آموزش زبان عربی

از امروز شروع کنید!

معهد الضاد تنها مرکز تخصصی آموزش زبان عربی در ایران

 

 

 

 

به جمع معهد الضادی ها بپیوندید